Poglobite svoj doživljajski svet

Iz vašega pisma vejeta močna želja in motiviranost, da bi se rešili zmede, kot pravite, ki vlada v vašem ljubezenskem življenju. Kar precej znanja ste si že nabrali, sprejeli ste nekatera spoznanja o sebi in starših, vendar se vam zdi, da ste na mrtvi točki. Zastavljeni cilj je oddaljen in ni sprememb, ki bi vam dajale upanje, da je drugače. Poznate teorijo, trudite se že več let, vendar se sprememba ne zgodi. Kaj se torej dogaja? V tem primeru bi bilo dobro, da se vprašate, kaj počnete narobe oziroma kaj vas ovira, da ni napredka. Vaše otroštvo, starši in njihov medsebojni odnos pa tudi to, kako so ravnali z vami, so dejstva, ki so pomembno vplivala na vaš čustveni razvoj. Njuni odnosi so bili vaša najpomembnejša šola odnosov med spoloma. Če se tega zavedate, imate precej možnosti, da se teh vplivov znebite. Res so vzorci trdovratni, vendar pa niso nespremenljivi.

Ali se zavedate, da ste v odnosu do nasprotnega spola podobni očetu? Ste fatalna zapeljivka, ki omreži moškega, ob tem doživi lastno potrditev in se ga po mesecu dni znebi, ker ji ni več zanimiv. Po taki enomesečni epizodi pravite, da ne čutite sebe. Prav v tem je problem. To se vam dogaja, ker doživljate sebe le kot zapeljivo spolno privlačno žensko in le s tem se v odnosu do moških tudi potrjujete. Poglobiti bi morali svoj doživljajski svet v odnosu do sebe in posledično tudi do drugih. To lahko dosežete le tako, da se preusmerite od logičnega in razumskega k doživljanju in čutenju. Ne zastavljajte si več vprašanj: »Kaj mislim, kaj delam, kako ravnam?«, temveč:« Kaj čutim, kaj doživljam?« Spremembe se bodo zgodile, ko boste začutili, da so poleg vaše seksualno privlačne zunanjosti v vas vsebine, ki vas naredijo privlačno kot žensko z osebnostjo, in ko boste prav tako privlačnost začutili in odkrivali tudi v moških. Za začetek pa se znebite prepričanj, ki jih navajate v pismu in so resna ovira na vaši poti: da je problem večinoma v očetu, da ne veste, ali sploh verjamete v tisto, kar si želite, in da ste izgubljen primer.

Vaše vprašanje bi zahtevalo obširnejši odgovor, a vam ga zaradi prostorske omejenosti rubrike ne morem posredovati. Upam, da sem vam vsaj nakazala smer razmišljanja, kako naprej. Terapevtske pomoči ne opustite, zavedajte pa se, da je za spremembe potreben čas.