Odvisno od okoliščin in družinskega člana

Odgovor na to vprašanje je odvisen predvsem od tega, za katerega družinskega člana gre, ali gre za otroka, pa tudi od tega, koliko je star oziroma ali je morda telesno ali duševno prizadet.

V tem primeru lahko taka odsotnost traja do sedem delovnih dni za nego ožjega družinskega člana, do petnajst delovnih dni za nego otroka do sedmega leta starosti ali za nego zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka.

To pravico lahko imenovani zdravnik, kadar to terja zdravstveno stanje, izjemoma podaljša, tako da traja še največ do 30 delovnih dni za nego otroka do sedmega leta starosti ali za starejše zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadete otroke, največ do 14 delovnih dni za nego drugih ožjih družinskih članov, največ do šest mesecev za nego otroka zaradi nenadnega hudega poslabšanja zdravstvenega stanja in tudi več kot šest mesecev za nego otroka zaradi težke možganske okvare, rakavih obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja.

Nadomestilo plače v tem primeru znaša 80 odstotkov osnove plače.

Nadomestilo plače vam pripada tudi v primeru začasne zadržanosti od dela, če bi vam v tem obdobju prenehalo delovno razmerje, vendar pa je trajanje nadomestila omejeno na največ 30 koledarskih dni po prenehanju delovnega razmerja, če bi bili v tem času po oceni imenovanega zdravnika še vedno nezmožni za delo.

Če pa bi bila zadržanost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pa vam nadomestilo plače pripada celo ves čas nezmožnosti za delo.