Za nepošteno poslovno prakso mora biti izpolnjen pogoj zavajanja

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Odvisno. Pod določenimi pogoji bi bila lahko taka nagradna igra nezakonita in sicer z vidika nepoštene poslovne prakse. Vendar pa bi moral biti v tem primeru izpolnjen pogoj zavajanja. 

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) denimo določa, da se poslovna praksa med drugim šteje za zavajajočo, če podjetje izpusti bistvene informacije, ki jih povprečen potrošnik potrebuje za sprejem odločitve o poslu.

Konkretno to pomeni, da mora organizator nagradne igre potrošniku dati na voljo vse bistvene informacije v zvezi s tem poslom (v vašem primeru je to predvsem informacija glede  definicije »ozkega« krog izbrancev, v katerega lahko vstopite, če denimo kupite 3 knjige ali 3 čokolade ali 3 parfume. 

Gre tu za 30 ljudi, 300 ljudi ali 3000 ljudi? Če organizator kot ozek krog definira 3000 ljudi, je to nedvomno zavajanje, če pa je ta ozek krog definiran kot krog 30 ljudi, pa bi to težko rekli.