Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Ne glede na antipatije očetove žene in polsestre do vas, ostaja dejstvo, da ste po očetu nujni dedič, kar pomeni, da imate do njega zakonita dednopravna upravičenja. Nista žena in polsestra tisti, ki bi vas vabili na zapuščinsko obravnavo, ampak je to sodišče.

Zapuščinski postopek se namreč prične, ko sodišče prejme smrtovnico oziroma izve, da je oseba umrla ali bila razglašena za mrtvo. Iz podatkov smrtovnice nato pridobi podatke o dedičih, morebitnem obstoju oporoke zapustnika ter o (okvirnem) obsegu zapuščine. Upoštevajoč podatke o obsegu zapuščine, ki izhajajo iz smrtovnice, sodišče opravi uradne poizvedbe o premoženju zapustnika.

Ko je posamezna zapuščinska zadeva na vrstnem redu, sodišče razpiše zapuščinsko obravnavo. O dnevu, uri in kraju zapuščinske obravnave sodišče dediče in druge osebe s pravnim interesom obvesti s pisnim vabilom. Podatki o razpisani zapuščinski obravnavi (datum rojstva in smrti, ime in priimek ter naslov zapustnika in opravilna številka zadeve, kraj, datum in ura obravnave) so dostopni tudi na internetni strani pristojnega sodišča.

To pomeni, da vas bo sodišče skoraj zanesljivo povabilo na zapuščinsko obravnavo, saj bo na podlagi podatkov iz smrtovnice lahko razbralo, da ste dedič po očetu. Ne glede na to, pa ne bo nič narobe, če se na zapuščinskem oddelku pristojnega sodišča tudi sami pozanimate glede tega, kdaj bo obravnava in sodišče pisno obvestite, da ste dedič. Priporočam tudi pomoč pravnika/odvetnika.