»V razred vedno vstopim z jasno idejo, kaj naj bi to uro znali, torej imam fokus, kaj bo na koncu ure v glavah in zvezkih. Pri tem se učencem pustim odpeljati v najrazličnejše aktualne teme in tegobe, ki jih imajo. Ko razrešimo, ali je boljša Barca ali Real, ko razrešimo, zakaj Miha ves čas nagaja Mojci, ko povem tudi kakšen hec na svoj učiteljski račun, se vrnemo na tire učne ure, aktualna tematika pa ves čas tli v ozadju in se k njej vračamo. Tematika je namenjena sproščanju, ko pade pozornost in se potem lažje vrnemo na učno snov. Podobno kot nekakšna minuta za zdravje,« to, kako se drži načela, da mora učna vsebina vedno priti do učencev, razloži Nermin Bajramović, ki že 20 let poučuje matematiko na Osnovni šoli narodnega heroja Rajka v Hrastniku. 

Najbolj je vesel odziva in pohval učencev, ki se ob drugačnem načinu dela dobro počutijo na urah matematike, čeprav gre za zahteven predmet. Zelo mu je pomembno, da vsakega izmed njih opazi in nekako spodbudi, da dela. 

Kot primer dobre prakse izpostavlja igrifikacijo pouka s platformo Classcraft, kjer se v virtualnem svetu prelevi v gamemasterja, ki učencem daje naloge in jih tudi nagrajuje. Gre za popestritev pouka, za nikogar ni obvezna, spodbuja učenje z igro, v katero je vnesel like iz svojega otroštva, to je stripovske junake iz Alan Forda, da se je lažje poenačil z likom. 

Kot nekdanji športnik želi učencem vcepiti timskega duha, da delujejo kot celota, da si med seboj pomagajo, posojajo stvari, če kdo kaj pozabi, in da drug drugemu privoščijo uspeh, v slogu Bi se kdo pomagal Petru naučiti za pozitivno?. S krilatico »Znanje se z deljenjem množi, raznolikost nas bogati« jim skuša dopovedati, da sta znanje in sprejemanje drugačnosti soodvisna in pomembna. 

Nermin Bajramović je v Hrastniku tudi občinski svetnik in predsednik Odbora za šport, kot velik zagovornik gibanja mladih. Obenem je svoje izkušnje s poučevanjem na daljavo predstavil na mednarodnih konferencah Mreža znanja 2020 in Reseting education 2021, ki je bila organizirana med predsedovanjem Slovenije Svetu EU.