Je otroka, če ga vidiš le 14 dni na mesec, mogoče vzgajati enako dobro, kot če bi bila družina skupaj? 

Poznam primere, kjer jim to uspeva, ampak je treba nujno določiti pogoje predaje otroka. Takrat, ko starš otroka preda, mora predati tudi opravljene (šolske) naloge. Zelo pogosto se dogaja, da pride otrok po enem tednu nazaj k enemu od staršev in pove, da recimo z očetom ali mamo ni naredil domače naloge. Mama ali oče potem seveda takoj od otroka zahteva, da šolske obveznosti opravi in zato ni nenavadno, da otrok raje živi s tistim staršem, kjer mu obveznosti ni treba izpolnjevati. Staršem bi svetoval še, da ne preverjajo, kako je otrok z bivšim partnerjem opravil šolske obveznosti. Tako kot je naredil, naj ostane.

Metod Trobec, serijski morilec žensk, je živel brez očeta, z materjo, ki je bila z njim zelo popustljiva, dovoljeno mu je bilo vse. Ta model vzgoje pri svojem delu pogosto prepoznam tudi danes. Če sem malo »žleht«, naj matere vprašam, koliko jih torej vzgaja bodoče Trobce? 

Kot mi je znano, se veliko predaj otrok zgodi tudi na ponedeljek. Eden od staršev otroka pelje v šolo, vrtec, drugi ga tam pobere. Tako se starša izogneta morebitnemu srečanju. Je to za odnos med staršema in predvsem za otroka sprejemljiva rešitev? 

Tudi ta možnost je v redu, če starša še vedno nista pripravljena na srečevanje drug drugega. Za to je potreben čas. Ko gre družina narazen, starša potrebujeta čas, da na novo odkrijeta, kako rada imata otroke, in da je glavna njuna ljubezen do njih, ne merjenje mišic, kdo ima bolj prav in kdo ne. 

Hočete torej povedati, da naj starši vedno ravnajo v dobro otrok? 

To vprašanje je ključno. Kaj je v dobro otroka? Pri nas država zelo slabo ve, zato je veliko odločitev sprejetih v škodo otrok. Pri starših, ki ponavljajo, da nekaj delajo za dobro otroka, je treba preveriti, ali gre res za dobro otrok in ne za dobro starša. Pri nas je tradicionalno tako, da otroka po ločitvi skoraj vedno dodelijo materi. Če se otrok dodeli očetu, je javnost navadno nad tem zelo zgrožena. 

Na tem mestu bi rad opozoril, da mora mati svojo funkcijo opravljati. To, da je otroka rodila, ji sicer daje določene prednosti, vendar biti mama ne pomeni biti samo bivša porodnica. Naj izpostavim zloglasen primer. Metod Trobec, serijski morilec žensk, je živel brez očeta, z materjo, ki je bila z njim zelo popustljiva, dovoljeno mu je bilo vse. Ta model vzgoje pri svojem delu pogosto prepoznam tudi danes. Če sem malo »žleht«, naj matere vprašam, koliko jih torej vzgaja bodoče Trobce?