Pogovorite se z mamo

Sam nisem posebej navdušen nad razpolaganjem s premoženjem na osnovi oporoke, saj ima tako razpolaganje več pomanjkljivosti. Prva (in verjetno) največja je ta, da lahko oporočitelj oporoko kadarkoli spremeni, ali pa napiše novo in vedno bo veljala tista najmlajša, najnovejša. To pomeni, da dediči nimajo zagotovljene nikakršne pravne stabilnosti in ne morejo vedeti, ali bodo sploh kaj dedovali, ali ne, saj je vse odvisno od oporočiteljeve volje.

Druga pomanjkljivost oporoke je ta, da je lahko z njo prizadet tako imenovani nujni delež. Če denimo oporočitelj nameni določeno premoženje le enemu dediču, drugega, ki ima položaj nujnega dediča (denimo sina, hčerko, zakonca, zunajzakonskega partnerja), pa spregleda, bo lahko nujni dedič zahteval zmanjšanje oporočnih razpolaganj.  

Tretja pomanjkljivost oporoke je možnost, da bodo nekateri dediči, ki niso zadovoljni z oporočnimi razpolaganji, uveljavljali oporočno nesposobnost osebe, ki je napisala oporoko. Oporoka je namreč neveljavna, če oporočitelj tedaj, ko je napravil oporoko, ni bil sposoben za razsojanje. Odsotnost oporočne sposobnosti je sicer težko dokazati, a se možnost za uspešnost takega dokazovanja povečuje sorazmerno z upadanjem mentalnih sposobnosti oporočitelja (denimo s starostjo, boleznijo ipd.).

Kar zadeva vaš primer je moj odgovor pritrdilen. Da, mama lahko oporoko spreminja tako pogosto, kot si to želi in v primeru, če oporoko tudi veljavno napravi, velja tista, ki jo je napravila najkasneje. V vašem primeru bi torej stanovanje podedovala vi in omenjena gospa, skupaj, vsak do ene polovice.

Ker pa ste izrazili dvom v dobronamernost gospe, ki skrbi za vašo mamo, vam predlagam, da se poskušate z mamo dogovoriti za sestanek v družinskem krogu, na katerem ji poskušajte dati vedeti, da je gospa do vaše mame prijazna zgolj zaradi premoženja, ki si ga obeta in ne morda zaradi tega, ker jo ima rada, ali jo spoštuje. Če je mama še vedno razsodna, bo to razumela in oporoko ustrezno spremenila.