Razveza po novem zakonu

Če je le mogoče, vam vsekakor priporočam, da se z možem sporazumno razvežeta. Tak postopek je najbolj human do otrok, obenem pa tudi najhitrejši in najcenejši. Če se bosta dogovorila glede sporazumne razveze, bosta morala skleniti poseben sporazum, v katerem se bosta morala dogovoriti o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih z vama. Poleg tega bosta morala obiskati notarja in podpisati notarsko listino (izvršljiv notarski zapis), v katerem se bosta morala med drugim dogovoriti o delitvi skupnega premoženja. Sestavni del takega sporazuma mora biti tudi dogovor o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen (če seveda take okoliščine obstajajo). Na podlagi takega sporazuma bo sodišče razvezalo zakonsko zvezo, a bo prej ugotovilo še to, ali je z vajinim sporazumom dejansko poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in vami v skladu s koristjo otrok. Če bi sodišče morda ugotovilo, da vajin sporazum ni v skladu s koristjo otrok, bo predlog za sporazumno razvezo zavrnilo. Postopek razveze se konča tako, da sodišče pošlje sodbo o razvezi upravni enoti, ki vpiše razvezo zakonske zveze v matični register, in sicer v osmih dneh po izdaji sodbe. Kar se tiče preživnine, jo pod določenimi pogoji sicer lahko zahtevate, a so precej strogi. Prvi pogoj, ki ga morate izpolnjevati, je, da nimate sredstev za preživljanje in da brez svoje krivde niste zaposleni. Tedaj lahko preživnino zahtevate v postopku razveze, lahko pa tudi s posebno tožbo. Tožba bo uspešna le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi, ko zahtevate preživnino. Pogoji pa morajo obstajati tudi na strani moža, saj bo sodišče zahtevek za preživnino med drugim zavrnilo tudi, če bi bilo plačilo preživnine krivično do njega. Samo dejstvo, da ste »finančno šibki« in da je možev finančni položaj ugodnejši od vašega, pa še ne zadošča za to, da bi lahko od njega zahtevali plačevanje preživnine.