Glede na to, da smo še vedno v času epidemije, ki prav vsakogar omejuje na svoj način, me najprej zanima, kakšno je vaše videnje stanja in situacije?

Pri GEN-I smo predani ciljem odgovornega sobivanja, kar pomeni, da skrbimo tako za zadovoljstvo naših kupcev kot dobrobit zaposlenih, ob tem pa v ospredje postavljamo sonaravno delovanje v širšem in ožjem družbenem okolju. In kot opažamo, je covid-19 na področju trga dela sprožil celo vrsto sprememb, ki presegajo zgolj zdravstvene aspekte krize. Sam še nisem opazil tako izrazitega poudarka namena in osmišljanja dela, kot ga opažam v zadnjem letu, in to pri ključnih zaposlenih, kot tudi iskalcih zaposlitve. Ta kriza je v vsakomer od nas sprožila pomembne razmisleke o smislu življenja. In prepričan sem, da bodo ti premisleki pripomogli k pozitivnemu obratu celotne družbe.

Covid-19 prinaša ogromno stresa vsakomur na drugačen način: mame morajo ob lastni službi skrbeti še za šolanje in motivacijo svojih otrok, nekdo je zaprt znotraj štirih sten in mu služba ostaja edini beg v normalno življenje, tretji nima dela in je ostal brez zaposlitve. To je zares izrazito zahtevno obdobje, saj so ostali svetovi socialnega življenja »stare« normalnosti zaprti. Ampak kot rečeno, ta kriza v ljudeh vzbuja tudi premisleke o tem, kaj je zares pomembno. Trendi, ki se že kažejo navzven, so zavedanje pomena prehranske samooskrbe, zelene preobrazbe družbe in skupnostne solidarnost. Enako intenzivno se spreminja tudi poslovno okolje, saj digitalno in zeleno postaja prevladujoč trend prihodnosti. 

Bill Gates ima prav, ko poziva k zagonu zelenih tehnoloških inovacij. Tudi sam verjamem, da je prav razvoj novih tehnologij tisti, ki bo skupaj z ozaveščenim duhom človeštva našel prave rešitve za opustitev fosilnih goriv in konec fosilne dobe. 

Kot ste že večkrat poudarili, je digitalizacija ena ključnih prioritet vaše družbe. Kako ste se v tem pogledu soočali z zahtevo po delu od doma in vsemi posledicami, ki jih le to prinaša?


Na področju digitalizacije covid-19 deluje kot neke vrste katalizator in pospeševalec. Sami smo bili dobro pripravljeni in smo lahko takoj v celoti prešli na delo od kjer koli. Digitalna orodja omogočajo bistveno večjo vključenost posameznikov v širši kontekst. Sam lahko prav vsak dan hipotetično dosežem vseh 500 zaposlenih, kar v fizičnem svetu niti ni tako enostavno. In vključenost smo prav v digitalnem svetu kot eno ključnih vrednot GEN-I še pojačali. Tudi širitev informacij o osmišljanju je tako bolj obsežna in hkrati enostavna ter doseže vsakogar.

Pozitivno je, da smo se vsi na pravi način naučili uporabljati virtualna orodja, na primer za množično deljenje informacij o najnovejših tehnoloških spoznanjih, pa tudi pri razgovorih za nova delovna mesta. Tudi ko bo krize konec, bomo ta orodja za te pozitivne namene še naprej uporabljali, delovne procese pa smo temu že prilagodili.

Po drugi stani pa vsi hrepenimo po človeških stikih, in tu ustreznega digitalnega nadomestka ni. Kar pomeni, da smo šele zdaj dojeli pomen prave vrednosti naših bližnjih soljudi, morda sodelavcev. Z osmišljanjem skupnega dela skušamo pri nas ta izpad človeške bližine nadomestiti in obenem ozavesti njegov globlji pomen. Naše ostale vrednote, kot so spoštovanje, odgovornost, predanost in prilagodljivost, so nas v tem pomembnem prehodu podpirale. 

Prav tako ste vsem odjemalcem v času krize oz. za obdobje karantene znižali cene električne energije. Torej v tej konkretizaciji lahko razberemo neposredno udejanjanje teh vrednot za širšo skupnost? 

V času krize res ne more biti doseganje dobička najpomembnejša stvar. Zato smo se odločili, da ob odličnih poslovnih rezultatih pokažemo tudi solidarnost do naših kupcev oziroma širše družbe. V GEN-I smo ponosni, da imamo že več kot 10 let najnižje cene na trgu in naši kupci to prepoznavajo na različne načine. Navsezadnje smo bili sedem let zapored izbrani za najbolj zaupanja vrednega dobavitelja energije. V času spomladanske karantene smo vsem gospodinjskim odjemalcem še dodatno znižali cene električne energije, saj smo na ta način želeli našim odjemalcem pokazati, da se zavedamo njihove stiske in da jim stojimo ob strani. Cene smo znižali za kar 15 odstotkov, kar je, preneseno v številke, dobra dva milijona evrov, ki smo jih na ta način podarili našim strankam. Verjamemo namreč v to, da lahko v času krize le človek pomaga sočloveku, zato smo ukrepali hitro in odločno. 

Verjamemo, da smo kot največji dobavitelj v Sloveniji dolžni pokazati, da je preboj v brezogljično družbo možen, in če zmoremo mi, zmore cela Slovenija. In to ne leta 2050, ampak bistveno prej. 

Pred kratkim smo v intervjuju z Billom Gatesom zasledili, da bomo po njegovem mnenju epidemijo covida-19 premagali dokaj hitro, a da nas čaka še veliko hujši boj, ki ga Gates opiše kot boj z daljnosežnimi podnebnimi spremembami, ki lahko za vselej načnejo parametre »normalnosti« bivanja naše vrste. Vaša družba na podobno opozarja že dlje časa, kajne?


Zagotovo bo podnebna kriza največji izziv naše prihodnosti. Znanstveniki širom sveta so enotni: ukrepati moramo takoj in uporabiti moramo vse možne ukrepe. Zelena transformacija celotne družbe je ključna za uspešen boj proti podnebnim spremembam. A poleg politike in znanosti je prav gospodarstvo tisto, ki lahko naredi največ. Prav v gospodarskih družbah, kot je GEN-I, imamo znanje, tehnologije, denar in motivirane sodelavce, ki si želijo spreminjati svet na bolje. Ker se zavedamo svoje odgovornosti, smo se odločili postati glasnik zelene preobrazbe v slovenski energetiki.

Jasno nam je, da so se razvojne prioritete naše družbe in posledično gospodarstva v celoti spremenile. In epidemija je ta spoznanja le še poglobila. Kljub nekaterim pozitivnim premikom pa nas glavno delo šele čaka. Izpuste toplogrednih plinov, ki jih povzroča uporaba fosilnih goriv v energetiki, industriji, prometu in kmetijstvu, moramo radikalno zmanjšati. V GEN-I se jasno zavedamo, da je svetovna energetika na pragu velikih sprememb, zato prihodnost vidimo v čisti in brezogljični energiji ter razpršenih obnovljivih virih energije. V mozaiku zelene transformacije pod blagovno znamko GEN-I SONCE nove rešitve za trajnostni način življenja že uresničujemo.

Bill Gates ima prav, ko poziva k zagonu zelenih tehnoloških inovacij. Tudi sam verjamem, da je prav razvoj novih tehnologij tisti, ki bo skupaj z ozaveščenim duhom človeštva našel prave rešitve za opustitev fosilnih goriv in konec fosilne dobe. 

Podnebne spremembe so tudi za vašo družbo izziv, za katerega imate številne tako tehnološke kot netehnološke rešitve ter inovacije, drži?

Eden ključnih segmentov gospodarstva, ki je odgovoren za generiranje velikega deleža toplogrednih plinov, je energetika. Za namen uspešnega in vzdržnega zniževanja izpustov CO2 v našem ozračju so nujno potrebne spremembe v načinu delovanja, pridobivanja in rabi virov energije, v prilagoditvi poslovanja in novih investicijah. Energetika, ki tradicionalno temelji le na centraliziranih sistemih, velikih elektrarnah, onesnaženju in fosilnih virih energije, bo v naslednjih desetletjih postala preteklost. Pred nami je desetletje energetske revolucije in demokratizacije. Pri nas se tega zavedamo, zato želimo kot vodilni predstavnik energetske industrije aktivno prispevati h kreiranju uspešnih zgodb na poti v ogljično nevtralno prihodnost in čisto okolje. Zagovarjamo, da je prihodnost v razpršenih obnovljivih energetskih virih, elektromobilnosti, popolni digitalizaciji ter povezljivosti, pametnem upravljanju porabe ter v trajnostni, učinkoviti, čisti in decentralizirani energiji za vsakogar.

Zelo pomembno pa je, da vsem tehnološkim inovacijam sledimo tudi s spremembami pri organizaciji dela in novimi kadrovskimi pristopi. Ustvariti moramo tako delovno okolje, kjer bodo zaposleni razumeli smisel delovanja podjetja, se zavedali učinka svojega dela na širšo družbo, ob tem pa imeli možnost osebnega razvoja in rasti. Zelena preobrazba se začne pri vsakem od nas in v GEN-I dajemo prav novim, z zelenimi vrednotami prežetim kadrovskim praksam ključno mesto pri transformaciji našega poslovanja. 

Res sem optimist in verjamem, da bo kmalu možno, da si bo prav vsak od nas, ne glede na to, ali živi v hiši ali bloku, na vasi ali v mestu, lahko omislil lastno samooskrbno sončno elektrarno. To bo prava demokratizacija energetike.  

Kako konkretno se lotevate tega poslanstva in kaj lahko naredi vsak izmed nas, torej slehernik, ki v svojih rokah nima neposredne izvršne oblasti?


Prav razvoj tehnologije je tisti, ki danes prav vsakemu od nas omogoča, da lahko prispeva svoj delež. Samooskrba z energijo sonca, toplotne črpalke in električni avtomobili so zelene rešitve, ki so dostopne vsakomur, pa še bistveno bolj se izplačajo na dolgi rok kot fosilne tehnologije. Naša družba je verjetno najbolj znana po sončnih elektrarnah, saj smo v Sloveniji postavili že več kot 2000 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo, postavili smo prvo samooskrbno sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi na Jesenicah in prvo samooskrbno OVE skupnost v Budanjah pri Ajdovščini. Prav ta slednji primer me navdaja z neizmernim optimizmom, saj trdno verjamem, da bo leto 2021 ključno za širši razmah energetskih skupnosti.

V Sloveniji imamo ogromno neizkoriščenih javnih in industrijskih streh. Več kot polovica prebivalstva pa lastne ustrezne strehe za postavitev sončne elektrarne nima. Zato je zanje rešitev vstop v energetsko skupnost. Zakonodaja je bila do nedavna zelo toga, zdaj pa so stvari krenile na bolje. Res sem optimist in verjamem, da bo kmalu možno, da si bo prav vsak od nas, ne glede na to, ali živi v hiši ali bloku, na vasi ali v mestu, lahko omislil lastno samooskrbno sončno elektrarno. To bo prava demokratizacija energetike. 

V Sloveniji imamo ogromno neizkoriščenih javnih in industrijskih streh, s katerih bi lahko vsi državljani črpali sončno energijo.

Kaj pa za celotno tehnološko nadgradnjo pomeni vaša rešitev, ki jo imenujete TEK – trajnostni energetski krog?

V preteklem letu smo predstavili pilotni projekt trajnostnega energetskega kroga, ki omogoča uporabo sončne energije za pokrivanje vseh energetskih potreb ob tem pa minimalno vpliva na električno omrežje. Neenakomerno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije lahko rešimo s shranjevanjem energije, ki mu nove možnosti odpira prav razvoj elektro mobilnosti. Ta zaenkrat deluje po sistemu, v katerem električna vozila energijo le črpajo iz omrežja. Ob tem večji del njihove baterijske kapacitete ostaja neizkoriščen, saj večina vozil v povprečju dnevno stoji 22 ur. Med tem, ko stojijo, bi njihova baterija lahko služila kot zalogovnik za energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije. Opisani način shranjevanja je danes tehnično že mogoč. S pomočjo naprednih tehnologij in pametnih polnilnic pa je shranjeno energijo iz obnovljivih virov energije v obdobjih primanjkljaja možno tudi pošiljati v sistem.

Tovrstno priložnost za energetsko preobrazbo predstavlja sistem trajnostnega energetskega kroga (TEK), ki ga je zasnovalo naše partnersko podjetje Metron Inštitut, naša razvojna ekipa pa ga je nadgradila s tehnologijo, ki omogoča ohranjanje obstoječih priključnih moči in nemoteno delovanje omejevalnikov toka. Njegovo uresničljivost smo potrdili tudi z več pilotnimi projekti. TEK je ena od naših razvojnih poti, s katero udejanjamo vizijo ogljično nevtralne družbe, in prispevek našega podjetja k podpori lokalnega distribucijskega omrežja ter prihodnjih izzivov elektro sistemov. 

Zeleni napredek je edina prihodnost in upam, da bomo znali čim hitreje premostiti ovire v miselnosti, ki so posledice nasedlih preteklih investicij v ne-zelene, fosilne tehnologije. Ampak fosilne dobe je po mojem prepričanju zares konec. 

Vendar so s spremembo vselej povezane finance in družbena moč. A prioritete so se spremenile, kajne?

Veselim se, da se zavedanje nujnosti zelene preobrazbe vztrajno preliva v gospodarstvo in poslovne načrte. Poslovni svet lahko to »zeleno« agendo najhitreje uresniči, saj ima vse potrebne vzvode, hkrati pa lahko pospeši tudi razvoj novih, čistih tehnologij. Zeleni napredek je edina prihodnost in upam, da bomo znali čim hitreje premostiti ovire v miselnosti, ki so posledice nasedlih preteklih investicij v ne-zelene, fosilne tehnologije. Ampak fosilne dobe je po mojem prepričanju zares konec. 


Če se ne motim, ste v družbi že pred leti izrazito vizionarsko registrirali »zeleno obveznico?

Res je, smo prvo podjetje v Sloveniji, ki je že leta 2017 izdalo inovativen finančni instrument, imenovan »zelena obveznica«, z namenom spodbujanja naložb v obnovljive vire energije. Njen namen je omogočiti ugodno financiranje ekološko učinkovitih produktov in tehnologij. Zelena obveznica, s katero smo s strani SID banke in NKBM pridobili 14 milijonov evrov finančnih sredstev, je prva zelena obveznica slovenskega podjetja in tudi ena od prvih na področju Srednje in Vzhodne Evrope. Obveznica je v celoti skladna s pravili Green Bond Principles, ki jih je razvilo združenje International Capital Market Association, ter natančno opredeljujejo porabo sredstev, postopek izbire in oceno projektov, upravljanje dodeljenih sredstev in poročanje o toku denarja. S tem je zagotovljeno, da so finančna sredstva iz naslova zelene obveznice namenjena izključno zelenim projektom. Konkretno, mi vsa sredstva namenjamo brezobrestnemu financiranju izgradnje sončnih elektrarn pri naših kupcih Leta 2019 nam je bonitetna agencija Moody's iz New Yorka za ta projekt podelila najvišjo, odlično oceno.

1. januarja letos ste naredili še korak dlje in se v celoti odpovedali fosilnim gorivom pri oskrbi z električno energijo in tako kot v letih 2009 in 2012 z radikalnim zniževanjem cen tudi tokrat naredili pomembno (r)evolucijo drugačnega mišljenja, kajne?

Veste kaj, skrb za okolje ni le poslanstvo podjetja GEN-I, temveč je to tudi moje in osebno poslanstvo vseh naših zaposlenih. Kaj bomo zapustili našim zanamcem? V kakšnem svetu želimo, da živijo naši otroci? To se pri nas sprašujemo dnevno. Iz te zavesti izhaja tudi odločitev, da se z letošnjim letom povsem odpovemo fosilnim gorivom pri oskrbi z električno energijo. Zato smo se odločili, da kot največji dobavitelj električne energije v Sloveniji iz naše oskrbe povsem črtamo vire na premog, nafto, zemeljski plin ter jih nadomestimo z viri, ki ne povzročajo izpustov CO2. To pomeni, da od 1. januarja vsem našim odjemalcem dobavljamo električno energijo zgolj iz obnovljivih virov ali jedrske energije. V resnici je izbira vira prosta in prepuščena našim odjemalcem. Odjemalci sami izberejo ali jim je bliže stoodstotna energija sonca, vode ali pa jedrska energija. Verjamemo, da smo kot največji dobavitelj v Sloveniji dolžni pokazati, da je preboj v brezogljično družbo možen, in če zmoremo mi, zmore cela Slovenija. In to ne leta 2050, ampak bistveno prej.