Spoštujete njena čustva in njeno ravnanje

Srce se ne ozira na barvo kože, versko pripadnost, materni jezik ali kulturno različnost. Dva, ki sta v nekem trenutku našla stične točke, sta si všeč in je med njima stekla kemija, kot rečemo, se zaljubita. Doživljata srečo, občutek izpolnjenosti in ves svet je njun. Komaj čakata, kdaj se bosta videla, in kadar nista skupaj, hrepenita po bližini.

Značilnost zaljubljenosti je idealizirajoča predstava o partnerju. Skušamo mu ugajati, ne opazimo pomanjkljivosti in neskladij in na splošno mislimo, da je ona/on za nas idealna/idealen. Zaljubljenca običajno živita z iluzijo, da ju nič ne more ločiti. Toda vsi, ki smo bili zaljubljeni, vemo, da ta občutek enkrat mine. Partner tedaj izgubi nekaj svojega blišča in popolnosti. Pokažejo se neskladja in začnemo opažati lastnosti, ki jih prej na njej/njem nismo videli. Tako nekako, kot bi se oboji začeli vračati v svojo lupino. Takrat postanemo spet takšni, kot v resnici smo. Tu nastane prostor, da začnemo graditi odnos kot dve ločeni osebi. Trenutku, ko smo »spregledali«, lahko sledi tudi razočaranje. Hkrati je to priložnost, da se naučimo sprejemati različnosti. Prav je, da partnerja ne poskušamo spremeniti in ukrojiti po svoji viziji. Pravzaprav je to edina pot za kakovostno partnerstvo.

Vaša vnukinja je zaljubljena in ni dojemljiva za morebitne nevšečnosti, ki jih ji njena zveza lahko prinese. Vi se teh nevarnosti zavedate in dvomite o smiselnosti te zveze. Povsem razumljivo. Toda poskusiva pretresti nekaj dejstev in misli.

Če bo vnukinja vztrajala v zvezi, se bo verjetno res spopadala z nekaj dodatnimi težavami. Precej zahtevno utegne biti prilagajanje na neskladja, ki jih tako različni kulturni okolji znata povzročiti. Kje bosta živela in kako se bosta preživljala? Službo je v današnjih časih težko dobiti domačim ljudem, kaj šele tujcem. Poleg tega smo ob prihodu beguncev v Slovenijo lahko videli, koliko strahu je med ljudmi in iz tega izhajajočega odklanjanja tujcev. Tisti, ki živimo v deželah z večjo materialno blaginjo, pogosto gledamo na ljudi z manj razvitih območij zviška (ker imamo sami občutke manjvrednosti in jih projiciramo na njih). Treba je torej pričakovati določene težave pri fantovi integraciji v lokalno okolje.

Toda barva kože in kulturna različnost nikakor ne smeta biti merilo za oceno posameznika! Fant, v katerega je zaljubljena vaša vnukinja, je lahko zelo topla, poštena, resnicoljubna in na splošno dobra osebnost. Če bosta ostala skupaj, se iz njune zveze lahko razvije prisrčen in zgleden partnerski odnos, ki vam bo sorodnikom v veselje in ponos. Pomislite tudi, kako veliko je neuspešnih zakonov med pripadniki iste kulturne skupine. Če jima je usojeno, da se bosta imela rada in se spoštovala, potem bi ju bilo napak poskušati ločiti.

Ne nazadnje utegne pritisk, ki ga izvajajo starši na vašo vnukinjo, roditi upor in povzročiti, da bo nalašč vztrajala v tej zvezi. Na koncu se lahko zgodi, da bo nesrečna tako ona kot vi, njeni najbližji. Veliko modreje se je z njo pogovoriti brez pritiska, ji umirjeno izraziti svoje občutke in pomisleke. Naj se seznani s čim več različnimi stališči in naj že zdaj premišljuje o težavah, s katerimi se utegne srečati. In te nikakor niso nepremostljive!