Zdravniki po svetu še niso enotni glede postopanja pri zdravih nosečnostih, ki trajajo več kot 40 tednov. Kljub temu pa je široko sprejeto prepričanje, da obstajajo določena tveganja za mamo in otroka, če nosečnost traja več kot 41 tednov. Švedski raziskovalci iz univerzitetne bolnišnice Sahlgrenska so zaradi domnevno majhnega tveganja potrebovali veliko število nosečnic, ki bi sodelovale v raziskavi, da bi prišli do statistično relevantnih rezultatov. Njihov cilj je bil v raziskavo vključiti vsaj 10 tisoč žensk v 14 različnih bolnišnicah.

Nosečnice, ki so bile v 40. tednu nosečnosti, so povabili v raziskavo in nato razdelili v dve skupini: tiste, ki so jim porod sprožili v 42. tednu nosečnosti, in tiste, ki so jim porod sprožili šele v 43. tednu nosečnosti, razen če se ni sprožil naravno. Raziskavo SWEPIS so nato oktobra 2018 prekinili, ko so ugotovili, da je vzorec premajhen (v raziskavi je sodelovalo samo 2500 nosečnic) in ko so zabeležili kar šest smrti novorojenčkov, rojenih v 43. tednu nosečnosti. V skupini nosečnic, ki so jim porod sprožili v 42. tednu nosečnosti, ni bilo zabeleženih smrti.

Čeprav so o rezultatih raziskave poročali švedski mediji že poleti, raziskovalci niso hoteli dajati izjav vse do objave raziskave v medicinskem znanstvenem glasilu. Več podatkov je bilo nato razkritih v doktorski disertaciji enega izmed sodelujočih pri raziskavi, poroča The Guardian. »Rezultati in posledice raziskave bodo najbrž vplivale na smernice glede nosečnosti, ki trajajo dlje kot 40 tednov, in pripevale k priporočilu, da se porod sproži nič kasneje kot v začetku 41. tedna,« je zapisal doktorant.

Iz bolnišnice Sahlgrenska so prejšnji teden sporočili, da bodo zaradi rezultatov raziskave spremenili svoje smernice glede nosečnosti, ki trajajo dlje kot 40 tednov. »Zdaj vemo, da sta tako mama kot dojenček ogrožena, če se nosečnost zavleče dva tedna po določenem roku poroda. Spremenili bodo smernice in vsem nosečnicam, ki bodo noseče več kot 40 tednov, ponudili sprožitev poroda nič kasneje kot v 41. tednu nosečnosti,« je povedal vodja porodniškega oddelka v omenjeni bolnišnici.

Profesor, ginekolog in porodničar Jan Jaap Erwich z univerze Groningen je dejal, da je bila to najbrž zadnja raziskava o tveganjih, ki jih prinese nosečnost, ki traja več kot 40 tednov. »Najbrž nikoli ne bomo vedeli, kakšna tveganja v resnici so, saj nihče ne bo več izvedel raziskave, v katero bo vključeno tako veliko število nosečnic,« je zaključil.