Menda že od leta 2012 velja, da je treba obiske urgence, ki se izkažejo za neupravičene oziroma nenujne, plačati, vendar so začeli predpis oziroma uredbo dosledneje izvajati šele pred kratkim. Če to drži, ali je povezano z izjemnim povečanjem obiska urgence v letih 2015 in 2016, kot kažejo podatki NIJZ? 

Obisk urgence zaradi nenujnih storitev oziroma neupravičenega obiska je bilo treba plačati že pred letom 2012, vendar ga izvajalci nismo dosledno upoštevali, saj smo ves čas prihajali v konflikt s pacienti in njihovimi svojci, ki menijo, da zdravstvena težava terja pregled in zdravljenje takoj. Ker je s tem povezan tudi povečan obisk v ambulantah za splošno nujno medicinsko pomoč in dežurnih ambulantah, ki se vsako leto povečuje za več kot 10 odstotkov, smo izvajalci v zadnjem obdobju začeli dosledneje upoštevati pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, v katerih je točno opredeljeno, kdaj in v katerih primerih imajo zavarovane osebe pravico do nujnega zdravljenja. 

Odstranitev klopa ni življenje ogrožajoče zdravstveno stanje in ni upravičeno do nujnega obiska. 

Kakšna je razlika med splošno in specialistično obravnavo bolnikov ter ali imate kakšne konkretne podatke, v koliko odstotkih se v povprečju izkaže, da so ljudje odšli na urgenco, čeprav niso bili življenjsko oziroma huje ogroženi; če teh podatkov ni, ali lahko podate vsaj oceno? 

V splošni obravnavi pacienta pregledamo njegovo celotno zdravstveno stanje in če ugotovimo na katerem področju spremembe, ki zahtevajo podrobno in dodatno obravnavo, takšnega pacienta napotimo k specialistu. Ocenjujemo, da je približno 60 do 70 odstotkov obiskov na urgenci takšnih, ki bi jih lahko pacienti opravili pri svojih izbranih osebnih zdravnikih med izvajanjem redne službe. 

Kdaj je primer nujen in kdaj ne? Je presoja o tem v celoti prepuščena posameznemu zdravniku in kaj se zgodi, če se predpisa ne drži, je sankcioniran? 

Primer je nujen glede na zdravstveno stanje pacienta. Opravimo triažo, na podlagi te določimo stopnjo nujnosti, zdravnik pa odloči, ali je bil primer nujen oziroma je pacientovo zdravstveno stanje takšno, da ne zahteva nujnega zdravljenja. Zdravnik je tista kompetentna oseba, ki o tem odloča, in na koncu je lahko tudi sankcioniran. 


Foto: Jure Eržen


Kaj svetujete bolniku, ki ima denimo bolečo, vneto kožo okoli nohta, ga boli uho ali trebuh in bolečina tudi po zaužitju tablet ne pomaga, pa je njegov osebni zdravnik bodisi bolniško odsoten bodisi na dopustu? Kaj narediti, če imaš denimo klopa nekje, kjer ga ne moreš odstraniti sam, in tudi nimaš koga, ki bi ti lahko pomagal? Moraš za to storitev na urgenci prav tako plačati? 

Pri naštetih težavah pacienti kontaktirajo ambulanto osebnega izbranega zdravnika oziroma v njegovi odsotnosti imenovanega nadomestnega zdravnika; ta jim svetuje oziroma jih naroči na obisk v ambulanto. Lahko pokličejo tudi v ambulanto za splošno nujno medicinsko pomoč ali dežurno ambulanto, kjer jim bodo prav gotovo svetovali, kaj narediti. Odstranitev klopa ni življenje ogrožajoče zdravstveno stanje in ni upravičeno do nujnega obiska. 

Vsakega pacienta, ki obišče urgenco zaradi stiskanja ali bolečin v prsih, ustrezno obravnavamo in v večini tako obravnavo ovrednotimo kot nujen pregled. 

Vse več ljudi toži zaradi neprijetnega stiskanja v prsih, ki lahko pomeni začetek srčnega infarkta ali pa le napad tesnobe. Ali v drugem primeru bolnik plača račun za oskrbo, če se izkaže, da ni šlo za življenje ogrožajočo zadevo? 

Vsakega pacienta, ki obišče urgenco zaradi stiskanja ali bolečin v prsih, ustrezno obravnavamo in v večini tako obravnavo ovrednotimo kot nujen pregled, saj se zavedamo, da pacient sam ne more ločiti med znaki srčnega infarkta ali pa le napadom tesnobe. 

Ali v predpisu veljajo izjeme, ko obiskovalcu urgence ni treba plačati storitve, tudi če se izkaže, da ni šlo za nujen primer? Morda to velja za t. i. ranljive skupine, kot so brezdomci in begunci oziroma migranti? 

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja veljajo za vse obiskovalce urgence enako, tako tudi za brezdomce in migrante. Za neupoštevanje teh pravil je lahko izvajalec sankcioniran. Osebi, ki nima obveznega zdravstvenega zavarovanja, krije stroške nujnega zdravljenja država. 


Preberite tudi, kako vas obravnavajo na urgenci, če niste nujen primer.