Odkrijte moč, ki je v vas

Prvi korak na poti reševanja težav je, da jih ozavestimo in odkrito priznamo. To ste storili s pismom. Zavedate se, da so vzroki za vaše doživljanje življenjskih okoliščin v vas, to sprejemate in ne iščete krivcev v svoji okolici. Čutite, da vas težave, ob katere trčite, hromijo in vam onemogočajo zadovoljivo kakovost življenja. Ne vem, v kakšnem okolju ste odraščali, vsekakor so bile razmere za vaš osebnostni in čustveni razvoj premalo dobre, da bi lahko razvili pozitiven odnos do sebe in drugih. Iz vašega pisma veje nepotešena potreba po starševski ljubezni in sprejetosti, po potrditvi, da ste dobri takšni, kot ste, z vsemi svojimi lastnostmi, da ste spoštovanja in ljubezni vredno človeško bitje. Tako kot mnogo drugih tudi vi niste imeli te sreče, da bi našteto prejeli od staršev.

Lahko rečemo, da so za težave, ki vas pestijo, odgovorni starši. Ob tem dejstvu morate sprejeti tudi to, da so vam lahko dali le to, kar so imeli sami. Posredovali so vam družinske vedenjske vzorce, način komunikacije in ravnanja s čustvi, kakršnega so prinesli iz svojih družin. Ljudje so z odnosi v družini pogosto nezadovoljni, kljub temu pa težko kaj spremenijo, stopijo iz kroga ustaljenih pravil in navad. Mladi so do staršev sicer pogosto zelo kritični in zaznajo probleme v družini, radi tudi pravijo, da bodo sami živeli drugače, pa se kljub temu ujamejo v začarani krog družinskih vedenjskih vzorcev, ki se prenašajo iz roda v rod. Le redki se ozavestijo in so dovolj pogumni, da jim uspe spremeniti, izboljšati, nadomestiti z ustreznejšimi tiste življenjske vzorce, ki so škodljivi. Prav težave, s katerimi se vedno znova srečujemo na svoji poti, so lahko izziv, da spremenimo stališča do sebe in drugih ter presežemo preteklost.

Tudi vam je dana ta možnost. Ko boste poskrbeli zase in se vključili v proces osebnostne rasti, boste zoreli v žensko, ki se bo doživljala kot oseba, vredna ljubezni, zadovoljna s seboj, vedra in odprta do drugih. Pridobili si boste samospoštovanje, lahko boste zaupali, izboljšala se bo vaša samopodoba. Takrat boste lažje prenesli poraz, razveselila vas bo pohvala in veselje boste lahko delili z drugimi. Takšni boste sposobni za zdrav, ljubeč partnerski odnos, in če boste imeli otroke, bodo od vas lahko dobili ljubezen, ki je vam starši niso bili sposobni dati. Tako lahko presekate začarani krog. Svetujem vam, da si poiščete strokovno pomoč, ker si sami ne boste mogli pomagati. Koristila bi vam tudi ustrezna terapevtska skupina. V njej bi spoznali ljudi s podobnimi življenjskimi izkušnjami, ki bi vas razumeli, vam bili v oporo, tisti pa, ki so že napredovali, bi vam dajali upanje in zgled, da boste tudi vi zmogli.