Postavite si zdrave meje

Do mame ste izjemno sočutni in pozorni. Zavedate se, da je zanjo izguba moža v tem trenutku nenadomestljiva. Z ljubeznijo ji želite vsaj nekoliko olajšati stisko. Vaša mama je lahko hvaležna, da ima hčerko, ki premore toliko empatije. S svojo navzočnostjo in bližino, s tem, da se z njo pogovarjate o očetu in njenih občutkih ob njegovi smrti, pomagate njej, ob tem pa tudi sebi, čeprav se vam zdi, da je smrt očeta bolj prizadela njo kot vas. Starši so bili v življenjskem obdobju, ko so otroci odhajali od doma, to je bila zanje velika sprememba. Od zakoncev zahteva, da na novo osmislita odnos, se bolj posvetita drug drugemu, najdeta nove vsebine v skupnem življenju. $e jima je uspelo v odnosu ohraniti čustveno bližino, potem je to čas, ki ju lahko še bolj poveže in zbliža. To je obdobje, ki je lahko za oba izjemno lepo, prava zlata jesen, ki je bogato obrodila. V takem času je mama izgubila moža.

Ob skrbi zanjo pa ne smete pozabiti nase in na odnos s fantom. Zdi se mi, da se vam prav to dogaja, vendar se tega ne zavedate. Fant to močno občuti, zato vas tudi opozarja. Pri skrbi za mamo si morate postaviti zdrave meje. Tudi preveč dobrega lahko škodi njej in vam. S tem, da ste ji na voljo štiriindvajset ur, se lahko zgodi, da bo od vas čedalje bolj odvisna, klicala vas bo za vsako malenkost, ne bo si mogla predstavljati življenja brez vsakodnevnega stika z vami. V njenem življenju lahko nezavedno zdrsnete v vlogo njenega partnerja, pokojnega moža. Ob tem ne bi imeli možnosti ohraniti in razvijati zdravega partnerskega odnosa.