Vsak primer je treba presojati zase

Starši lahko od otrok zahtevajo tudi plačevanje preživnine, vendar pa morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. Zakon v zvezi s tem določa, da je otrok dolžan po svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti.

Kdaj nekdo nima »dovolj sredstev za življenje in si jih tudi ne more pridobiti«, pa je dejansko vprašanje in bi ga morala dokončno izoblikovati šele sodna praksa.

Načeloma pa ta pravni standard pomeni, da starš ne more pridobiti sredstev na podlagi zaposlitve, pokojnine ali premoženja, pri čemer menim, da morajo biti izpolnjeni vsi trije pogoji. Če je denimo starš brez zaposlitve, prejema pa pokojnino, pogoj, da »nima dovolj sredstev za življenje«, ni izpolnjen, enako velja, če je starš brez zaposlitve in še ni izpolnil pogojev za upokojitev, ima pa stanovanje, ki ga oddaja. Tudi če je starš sicer brezposeln in nima drugega premoženja, a ne stori nič ali zelo malo za to, da bi si pridobil novo zaposlitev, težko rečemo, da bi se lahko kvalificiral za preživnino od otroka.

Nekoliko drugače je, če bi starš prejemal le skromno socialno pomoč (in bi bili izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji za preživnino). Zato velja, da je treba v vsaki konkretni situaciji proučiti vse okoliščine posameznega primera in na tej podlagi presoditi, ali je nekdo upravičen do preživljanja ali ne.

Če še ne izpolnjujete pogojev za upokojitev in ste brez zaposlitve ostali brez svoje krivde, nove zaposlitve pa kljub trudu in vztrajnemu pisanju prijav ne dobite, prav tako pa nimate nobenega premoženja, na podlagi katerega bi lahko prejemali kakšne dohodke (najemnina, prodaja), potem bi lahko v vašem primeru preživninska obveznost sina obstajala.

Dobro je tudi vedeti (čeprav pri vas taka situacija očitno ne obstaja), da otrok ni dolžan preživljati starša, če ta iz neupravičenih razlogov ni izpolnjeval svoje preživninske obveznosti do otroka. Pomembno je, da gre za »neupravičene« razloge, mednje denimo ne štejejo bolezen starša, nesreča, brezposelnost, na katero ni imel vpliva, ipd.