V učiteljskem kolektivu na vaši šoli ste edini moški. Katere misli so vam šle po glavi, ko smo vas razglasili za najboljšega učitelja tega leta?

Predvsem to, kako naj se zahvalim vsem, da ne bom koga pozabil. Brez sodelavcev v kolektivu ne bi mogel doseči takšnih uspehov.

Težko je govoriti o lastnih dobrih lastnostih, ker lahko prehitro delujemo samopašno, pa vendar – katere so glavne odlike, za katere menite, da so pretehtale, ko se je toliko ljudi odločilo glas nameniti prav vam?

Mogoče to, da sem vedno pripravljen za delo, kadar koli mi ga kdo ponudi oziroma mi ga naloži. Rad priskočim in pomagam, ko je treba. Mislim, da nikoli nisem odrekel sodelovanja, in to je bistveno.Katere so tri ključne lastnosti, ki jih mora imeti vsak dober učitelj – ne glede na to, kaj poučuje?

Doslednost – te meni včasih primanjkuje, strokovnost – saj moraš vedeti, kaj predavaš, in komunikativnost. Prav tako ne gre brez empatije, da lahko otroka poslušaš in slišiš, ga razumeš ter v njem odkriješ talent, ki ga morda sam celo ne bi odkril.

Bi v osnovni šoli na splošno kaj spremenili, če bi imeli to moč?

(Pokima.) Pri vzgojnih predmetih, kot sta glasba in šport, bi ukinil ocene, saj gre za živi stvari, ki ju ne moreš ocenjevati s številkami. Bolje bi bilo, če bi imeli spet le opisne ocene, kot so bile uspešno, manj uspešno in zelo uspešno. Prav tako se mi zdi velika napaka, ker smo na splošno opustili učni uspeh ter to, da ni več ocen iz vedenja.

Vsak otrok mora imeti tako lik očeta kot mame. Mama, ki trdi, da je z otrokom prijateljica, mu ne dela usluge. Lahko je zelo zaupna z njim, a mora ostati mama. 

Ali imamo zadosti učiteljev glasbe?

Vsekakor jih je premalo. Moški smo z drugega planeta kot ženske. Menim, da bi bilo v šolstvu manj administracije, če bi bilo na vodstvenih položajih več moških.

Zanimivo. Zakaj?

Moški imamo to prednost, da stvari pogosto uredimo po krajši poti, ženske pa ste pridne in mislite, da morate narediti vse, kar se vam naloži. Pa še nekaj je, kar zadeva učitelje – mnogo otrok doma pogreša očetovski lik in vzor, ki ga lahko vsaj delno dobijo v šoli.Se to dogaja tudi vam?

Seveda. Precej fantov se poistoveti z menoj, potrkajo na moja vrata in me prosijo za nasvet: Ali imate čas? Imam, za to si ga vedno vzamem! Vrsto let sem bil prav tako razrednik. Vsak otrok mora imeti tako lik očeta kot mame. Mama, ki trdi, da je z otrokom prijateljica, mu ne dela usluge. Lahko je zelo zaupna z njim, a mora ostati mama.

Kaj bo rekla vaša žena, s katero sta skupaj že trideset let, ko ji boste povedali, da je poročena z najboljšim učiteljem v državi?

(Se žareče nasmehne.) Prepričan sem, da bo zelo vesela. Ve, da mi poklic veliko pomeni, in vidi, koliko stvari za šolo naredim tudi doma. Verjetno vsega tega ne bi zmogel, če bi bil ženska, ki podpira tri vogale hiše. Ljubiteljsko je tudi moja žena glasbenica, prav tako se z glasbo ukvarjata najina sinova. Starejši igra bobne, mlajši pa kitaro.

Družina je osnova, brez katere ne gre. 

Vam družina veliko pomeni?

Zagotovo. Družina je osnova, brez katere ne gre.

Brez glasbe pa tudi ne. O njej imamo veliko citatov. Se kakšnega spomnite?

Seveda. Sodobni skladatelj John Cage je rekel: Glasba je vse, kar se sliši. (S členki in prsti se nekajkrat dotakne mize, da ustvari ritmično podlago.) Vsi zvoki narave so glasba.Kateri, razen glasbil, so vam najbliže – če se osredotočiva na naravo?

Ptiči, denimo kosi. Vrabci so tudi zanimivi. Pa kukavica. Tam, kjer stanujem, jih je letos zelo veliko. Njen ku-ku je takšen, da te prebudi. (Nasmeh.)