Ukrepajte takoj

Obdobje pubertete in adolescence je lahko naporno za otroke in starše. Otroci se tedaj pospešeno razvijajo telesno in duševno. Poleg tega pa morajo obvladati še mnogo novih življenjskih okoliščin in izzivov. To je prehod iz osnovne šole v srednjo, ki od mladih zahteva odločitve, ki jim pogosto niso kos. Znajti se morajo v novem socialnem okolju, navezati stike in se umestiti v svetu, polnem novosti. Sočasno so obremenjeni s samopodobo. Iščejo možnosti, kako krmariti med družbo vrstnikov, ki ji želijo pripadati, in zahtevami staršev. Razvijajo se tudi kot spolna bitja in svojih potreb se vse bolj zavedajo. To je še dodatna obremenitev v njihovem vsakdanu. Mnogi imajo težave pri navezovanju stikov z nasprotnim spolom. V sedanjosti imata veliko vlogo v življenju mladostnikov tudi komunikacija prek spleta in virtualni svet. Oboje je lahko koristno, ima pa senčne strani in pasti. Srečujejo se s hitrimi spremembami razpoloženja. Ta trenutek so lahko razposajeni, naslednjega pa že nejevoljni in nezadovoljni. Ker se čutijo odrasle, čeprav niso, se imajo za najbolj pametne in za vsako stvar vedo, kako je najbolje in prav. Pri vsem tem, kar se v njih dogaja, pa naj bi bili še v šoli kar se da uspešni.

Vprašali se boste, zakaj pišem vse to, kar je vsem znano. Verjamem, da večina staršev ni izvedela nič novega. Premalo pa je takih, ki jim v tem obdobju uspe ohraniti s svojim otrokom dovolj pristen čustveni stik in iskreno komunikacijo. Za to so odgovorni starši, ki naj bi bili dovolj zreli ljudje, da bi razumeli svoje otroke v njihovem najtežjem razvojnem obdobju. Verjemite, ni lahko biti mladostnik v današnjem času, pa tudi za starše mladostnika je naporno. Tisti, ki se poskušajo čim bolj vživeti v svoje otroke, jih laže razumejo in ohranijo tudi v težavnih okoliščinah ustrezno komunikacijo. Tako jim uspe, da jih ne odvrnejo od sebe. S tem jim še vedno dajejo oporo in občutek čustvene varnosti, čeprav mladostniki zanikajo, da to sploh še potrebujejo. Mnogi se nezavedno oddaljijo od svojih mladostnikov, ker zapadejo pod vpliv njihove igre, češ, oni so vendar že odrasli. Globoko v sebi pa še vedno potrebujejo starševsko bližino in ljubezen.

Kaj se dogaja z vašo najstnico, boste morali odkriti sami oziroma vam toplo priporočam strokovno pomoč. Zakaj potrebuje denar? Morda je v sebi zelo negotova, pa skuša pridobiti prijateljice tako, da jih vabi na pijačo. Možno pa je, da je stvar manj nedolžna in potrebuje denar za nakup katere od prepovedanih substanc. Ne ustrašite se preveč in takoj ustrezno ukrepajte.