Za Kanado velja prepričanje, da je država prijaznih ljudi in družba, v kateri so moški in ženske enakopravni. A nedavna raziskava dobrodelne organizacije Plan International Canada je pokazala, da je 70 odstotkov Kanadčank v svojem življenju izkusilo kakšno obliko neenakopravnosti – bodisi diskriminacijo ali stereotipiziranje na podlagi spola.

Čeprav Kanadčanke danes gradijo kariere na področjih, ki so bila dolgo v domeni moških, je anketa razkrila, da 81 odstotkov vprašanih žensk meni, da v družbi še vedno velja prepričanje, da bi morala ženska prevzeti glavnino gospodinjskih opravil (kuhanje, čiščenje in skrb za otroke). Še vedno pa mnoge občutijo pritisk, da morajo izpolniti »tradicionalne ženske vloge«, saj je kar 73 odstotkov vprašanih dejalo, da je družba prepričana, da bi ženske morale biti žene in matere.

Vloge spolov so nekaj »normalnega«

»Rezultati ankete kažejo, da s spolom povezane norme, vrednote in stereotipi še vedno predstavljajo oviro, zaradi katere ženske težko dosežejo enako moč kot moški. Ženske po svetu posvetijo več časa kot moški (tudi do desetkrat več) neplačanemu delu, prostovoljstvu in delu doma,« je dejala Saadya Hamdani iz organizacije Plan International Canada. »Neenakomerna razporeditev dela ima vpliv na delitev služb glede na spol, neenako plačilo in učenje mladih, da so vloge spolov nekaj normalnega,« je še dodala.


1452 anketiranih žensk, starih od 18 do 65 let, je izpostavilo, da so v Kanadi še vedno živi naslednji stereotipi:

  • Moški, ki na delu izražajo svoje mnenje, so samozavestni in vodje (87 odstotkov vprašanih).
  • Ženske, ki na delu izražajo svoje mnenje, so agresivne in naporne (82 odstotkov vprašanih). 
  • Od moških in dečkov se pričakuje, da bodo samozavestni in močni (83 odstotkov vprašanih). 
  • Od žensk in deklic se pričakuje, da bodo uslužne in čustvene (81 odstotkov vprašanih). 
  • Pričakovano je, da bo ženska doma skrbela za otroke, kuhala in čistila (81 odstotkov vprašanih). 
  • Pričakovano je, da bo moški doma prevzel bolj »moške« naloge, kot je skrb za avto in razna popravila (82 odstotkov vprašanih). 
  • Ženske morajo biti suhe in graciozne (78 odstotkov vprašanih). 
  • Moški morajo biti visoki in mišičasti (67 odstotkov vprašanih). 
  • Ženske morajo postati žene in mame (73 odstotkov vprašanih). 
  • Moški je tisti, ki skrbi za družinske finance in domov prinese več denarja kot ženska (63 odstotkov vprašanih).

Tudi mlajše ženske, stare od 18 do 34 let, niso imune na diskriminacijo, čeprav živijo v drugačnem svetu kot njihove mame in babice. 77 odstotkov vprašanih jih je izpostavilo, da so že občutile diskriminacijo na podlagi njihovega spola.

Slovenija na 13. mestu ženskam najbolj prijaznih držav

Nobena država na svetu nimam urejenih vseh področjih, ko govorimo o enakopravnosti spolov. So pa nekatere države nekaj korakov pred drugimi, izpostavljajo na inštitutu za ženske, mir in varnost v Washingtonu, kjer merijo indeks, ki razkriva, v katerih državah se ženskem godi najboljše in kje najslabše.

V Georgetown Institute for women, peace and security spremljajo tri kategorije, ki so razdeljene v 11 podkategorij. Kategorija vključenost spremlja, koliko so ženske v določeni državi vključene v gospodarsko, družbeno in politično dejavnost. Podkategorije so: število žensk v vladi, uporaba pametnih telefonov, zaposlenost, dostop do financ in izobraževanje. Kategorija varnosspremlja, kako ženske občutijo varnost v svoji državi in v kolikšni meri so izpostavljene nasilju. Podkategorije so: nasilje v družini, varnost v širši družbi, organiziran kriminal. Kategorija pravica spremlja izkušnje uradnih in neuradnih oblik diskriminacije. Podkategorije pa so: diskriminacijske norme, pristranskost in zakonska diskriminacija.

Glede na indeks so v inštitutu sestavili lestvico za obdobje 2019/2020, kako se godi ženskam po svetu. Države, ki so pristale na vrhu lestvice, veljajo za najbolj prijazne ženskam, medtem ko so tiste na dnu lestvice ženskam neprijazne. Na prvem mestu je Norveška, takoj za njo pa so Švica, Finska, Danska in Islandija. Naša soseda Avstrija je pristala na šestem mestu. Slovenija se je uvrstila šele na 13. mesto z najboljšimi ocenami v kategorijah varnost in pravica. Prehiteli smo Združene države Amerike, ki so se uvrstile na 19. mesto, in Hrvaško, ki je na 32. mestu. Na zadnja tri mesta so se uvrstile Sirija, Afganistan in Jemen.

V Sloveniji najmanjše razlike v plačah glede na spol

Po podatkih OECD se Slovenija glede razlike v plačah med ženskami in moškimi uvršča med države, kjer je razlik najmanj. Po številu žensk v politiki pa med države, ki jih imajo največ. Leta 2019 smo se po indeksu socialnih institucij in spola (SIGI) v stoosemdesetih državah uvrstili na osmo mesto. Po posamičnih podkazalcih se je Slovenija najslabše odrezala na področju diksriminacije v družini, so ugotovili na OECD.