»Ni naključje, da je povprečna zlata maturantka v Sloveniji po gibalnih sposobnosti na ravni vrstnic, ki so vrhunske športnice. Učno uspešni otroci so gibalno dejavni otroci, gibalno zanemarjeni otroci, ki so učno uspešni, pa so zgolj izjema,« pravi Gregor Starc.Socialne škarje

Sogovornik opozori na socialne škarje. »Socialne škarje nastanejo, ko otroci iz deprivilegiranih okolij zaradi telesne nedejavnosti ne razvijejo svojih gibalnih potencialov in poslabšajo sestavo, posledično pa tudi razvoj svojega telesa. Osnovna težava ni pomanjkanje denarja, temveč pomanjkanje splošne razgledanosti in izobrazbe staršev, ki ne vedo, kaj gibanje pomeni za razvoj njihovega otroka. Pri telesno nedejavnih otrocih raste delež maščevja, zaradi mišične nedejavnosti tudi ne razvijejo svojih možganskih kapacitet, dosegajo nižjo učno uspešnost že v osnovni šoli, kar jim omeji možnosti nadaljnjega izobraževanja. Tako se znajdejo v manj zahtevnih poklicnih srednješolskih programih, kjer je tudi v šoli spodbud za telesno dejavnost manj kot v zahtevnejših programih, na koncu šolanja pa se znajdejo v vlogi delavcev v telesno zahtevnih poklicih, ki jim niso kos.«Vplivajmo na otroke

Na telesni in gibalni razvoj otrok in tudi mladostnikov je mogoče in nujno treba vplivati. Za začetek z dejavno izkoriščenim prostim časom. In kajpak z zgledom. A resnica je tudi, da je nemalokrat prav športna rekreacija prva, ki se ji odrasel človek odpove, ko je preobremenjen zaradi vsakodnevnih obveznosti. Zakaj je to narobe? »Ker je to ravno nasprotno od tega, kar bi ljudje morali narediti, ko pride do preobremenjenosti,« je odločen Gregor Starc. »Ljudje potrebujemo ventile, skozi katere preusmerimo stres. Še posebno pozitiven vpliv na uravnavanje čustev ima gibanje v naravnem okolju in na naravni svetlobi. Če nam vse drugo pade v vodo, nam koristi že to, da pred spanjem in zjutraj naredimo nekaj krepilnih in razteznih gimnastičnih vaj.«Krepčilni spanec

»Potrebno je tudi dovolj spati, da se možgani regenerirajo, kakovosten spanec pa je spet odvisen od telesne dejavnosti. Pri mišičnem delu adenozin trifosfat razpade na tri fosfate in adenozin, če imamo zvečer dovolj visok nivo adenozina v krvi, pa nas to prijetno uspava in kvalitetno spimo. Če smo samo živčno utrujeni zaradi celodnevnega buljenja v ekrane ter stresnih situacij, bomo sicer utrujeni, zaspali pa bomo težko, in tudi ko bomo, bomo spali slabo. Zbudili se bomo utrujeni in padli v začaran krog, ki se pogosto konča z resnejšimi težavami v duševnem zdravju. Če hočemo biti zdravi, moramo biti vsak dan lačni, žejni in mišično utrujeni. To velja za odrasle in otroke.«