Pripada vam nujni delež

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Darilne pogodbe načelno ne morete izpodbijati, pod pogojem seveda, da obstajajo vse predpostavke za njeno veljavnost.

Edina možnost, ki jo imate, je ta, da v primeru, če je bil zaradi darilne pogodbe prikrajšan vaš nujni delež (po materi ste namreč nujna dedinja), zahtevate, da se darilo vrne v zapuščino in zahtevate ta nujni delež.