Poseben pravni primer je širjenje virusa HIV

Zahvaljujem se za vaše zanimivo vprašanje. »Stealthing«, tako Wikipedia, označuje spolni odnos brez kondoma, pri katerem ni prišlo do konsenza med partnerjema. V nekaterih zakonodajah je tako ravnanje protipravno, tudi kaznivo. V Sloveniji »stealthing« sam po sebi sicer ni opredeljen kot kaznivo dejanje.

V skladu s 177. členom Kazenskega zakonika (prenašanje nalezljivih bolezni) pa se lahko oseba, ki se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Kdor stori to dejanje iz malomarnosti, se lahko tudi kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. V konkretnem primeru bi sicer težko rekel, da bi bili izpolnjeni zakonski znaki kaznivega dejanja prenašanja nalezljivih bolezni. 

V primeru, če bi prišlo do »stealthinga«, katerega posledica bi bila obolenje spolnega partnerja s spolno boleznijo, bi lahko oboleli v vsakem primeru od povzročitelja zahteval vsaj odškodnino.  

Za tistega, ki bi vedel, da ima spolno prenosljivo bolezen, pa bi jo razširil na nekoga drugega, pa so predpisane še strožje sankcije, tudi zaporne. Poseben pravni primer je denimo širjenje virusa HIV kot povzročitelja aidsa. Okuženi z virusom HIV, ki se lastne okuženosti zaveda, bi lahko storil celo kaznivo dejanje uboja, ko bi smrtonosno bolezen prenesel na žrtev s spolnimi dejanji. Ob smrti oškodovanca bi bilo kaznivo dejanje dokončano, sicer pa bi ostalo pri poskusu. Za uboj ali poskus uboja je sicer predpisana kazen zapora od 5 do 15 let.