Poiščite kakovostno pravno pomoč

Zahvaljujem se za vaše zanimivo vprašanje. Problem, ki ste ga izpostavili, je zrel za določeno ukrepanje zoper vašo sestro. Sprašujete sicer, ali bi lahko vi vložili tožbo za razvezo pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ki sta jo sklenila vaš oče in sestra.

Odgovor je tu žal negativen, saj lahko po zakonu le stranke pogodbe zahtevajo, da se ta razveže, in sicer če stranka pogodbe ne izpolnjuje svojih obveznosti. To pomeni, da bi bil le vaš oče tisti, ki bi lahko zahteval razvezo takšne pogodbe zaradi hčerkinega neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, kar pa bo glede na to, da je njegova »ljubljenka«, verjetno težko doseči.

Lahko pa ga vseeno poskusite prepričati, da hčerka do njega očitno nima poštenih namenov in da je njegovo preživljanje, ki naj bi ga zagotovila, ogroženo. Morda mu bo to odprlo oči.

Več možnosti sicer vidim v tem, da bi zahtevali razveljavitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju iz naslova simuliranega pravnega posla, ki naj bi prikrival kakšno drugo pogodbo (denimo darilno pogodbo) in zaradi katere naj bi bil prikrajšan vaš nujni delež po očetu. Glede na to, da pravite, da sestra pogodbe o dosmrtnem preživljanju sploh ne izvršuje, se zdi, da namen pogodbenih strank ni bil v dosmrtnem preživljanju, ampak v (prikriti) daritvi.

Bi vas pa opozoril, da so taki postopki težavni, zahtevajo veliko dokazovanja, zaslišanja najrazličnejših prič in podobno, zato vam svetujem, da si, če se boste odločili za sodni postopek, omislite kakovostno pravno pomoč.